26 februari 2019 | Wat kan het leven plots anders zijn als je telefoon besluit een duik te nemen in het toilet. Ik zag het gebeuren, maar was te laat het toestel in de val te onderscheppen. Als de wiedeweerga viste ik de smartphone uit het water en zag het beeldscherm in krampachtige pogingen om weer te geven wat er normaal te zien is op een scherm uit en aan floepen: dan weer het hele scherm, dan weer een stukje boven, dan weer een stukje beneden, dan weer helemaal uit, dan weer helemaal aan, dan weer een middenstukje van het beeld, tot het scherm zwart bleef. Dood? Geen idee. Het toestel bleef tot nu toe uit. Morgenvroeg doe ik een eerste poging om de echte schade op te meten. Ik zie wel…

Op weg van de stad naar huis, met de bus die haar naam niet gestolen heeft – de Rutland Flyer – bestuurd door een gezette man die zwierig door de scherpe bochten scheurt en op ietwat rechte stukken (heg, berm, asfalt anderhalve auto breed, berm en heg) de snelheid haalt die normaal gezien enkel verantwoord is op een viervaksbaan, tracht ik te lezen in een boek over de geschiedenis van het Britse landschap dat me al enkele weken in de ban houdt. Zou het ook een onderwerp zijn dat ‘Joe Public’ zou boeien? Of is het Brexit dat de Britse Jan Modaal zo bezighoudt?

Neen, de meeste Britten zijn het Brexit-gebeuren grondig beu en het moet in feite nog allemaal beginnen. Vandaag heeft Eerste minister Theresa May voor het eerst in haar kaarten laten kijken. Ze zou dat gedaan hebben onder druk van de dreigementen geuit door drie van haar ministers om op te stappen als ze een ‘no deal’ (een scheiding zonder overeenkomst) niet uitsluit. Vandaag maakte May bekend over wat de parlementsleden van het Britse Lagerhuis kunnen stemmen vanaf 12 maart. Die dag kan het Lagerhuis zich opnieuw uitspreken over de overeenkomst die May sloot met de Europese Unie. De kans blijft reëel dat ze die stemming zal verliezen. Is dat zo dan komt er de dag nadien een motie aan bod waar de parlementsleden kunnen stemmen over het al dan niet uitsluiten van een ‘no deal’. Wordt die motie aangenomen, dan wordt er de volgende dag gestemd over de uitstel van de start van de scheidingsdatum, normaal voorzien op 29 maart, tot wellicht eind juni (van 2019!)…