22 maart 2019 | Zal ik het aftellen maar staken, of zal ik ijverig verder gaan? Vast staat dat volgende week vrijdag niet het laatste stukje zal zijn. Ik speel al langer met het idee om zo wie zo door te gaan met het dagelijks bericht vanuit het Britse eiland. Dus, de vraag is al beantwoord. Doorgaan! Vannacht is duidelijk geworden dat Brexit Groot-Brittannië nog wel langer in zijn greep zal houden dan voorzien en dan heb ik het niet over de toekomstige relaties maar over het feit of er al dan niet een Brexit zal zijn. Indien ja, wanneer en onder welke vorm. Twee zaken zijn duidelijk. Als het overeengekomen scheidingsplan tussen de Europese Unie en de Britse regering volgende week door de leden van het Britse Lagenhuis voor de derde keer wordt weggestemd, dan is Brexit – onder welke vorm is nog niet duidelijk – op 12 april een feit. Schaart een meerderheid van volksvertegenwoordigers zich wel achter de overeenkomt dan is de dag der scheiding een feit op 22 mei.

Het overgrote deel van de boodschappen van de parlementsleden wijst in de richting van een afwijzing van het scheidingsplan. In het Britse Lagerhuis ijverden politici voor het houden van een aantal stemmingen over alle mogelijke te volgen wegen. De kans is groot dat ook voor één van die mogelijkheden – van geen Brexit tot een harde Brexit – geen meerderheid krijgt. Het gerucht gaat dat Theresa May eerst het parlement de kans zal geven om voor een alternatief een meerderheid te vinden – ook die kans is klein – om dan daarna toch haar plan door te duwen. Politieke poker dus… Aangezien ik me ook vandaag nog rustig moest houden – het einde van het ziek zijn is in zicht! – is er de mogelijkheid om de Brexit-zaken van iets dichterbij te volgen. Maar ik vraag me af of dat het beter worden wel zal bevorderen. Komaan Theresa, geef er nog eens een lap op!