27 maart 2019 | Er waaien verschillende wervelwinden door Westminster. De toekomst zal uitmaken of het vandaag een dag zal zijn die in de geschiedenisboeken terecht zal komen of in het moeras van de vergetelheid zal verdwijnen. Vanmiddag nam het parlement de lopende zaken van de Britse politiek in eigen handen. Of dat uitzonderlijk is of niet, daar zijn de meningen verdeeld over. De Britse regering weet niet beter dat het haar (voor)recht is dat ze de politieke agenda in het Lagerhuis bepalen. Maar daar zijn niet alle volksvertegenwoordigers het over eens. Volgens hen is het initiatiefrecht van de regering een gunst gegeven door het Britse Lagerhuis aan de Britse regering. Vanmiddag maakte Lagerhuisvoorzitter John Bercow bekend over welke mogelijke alternatieven de parlementsleden allemaal zouden mogen stemmen: hij weerhield de helft van de zestien ingediende voorstellen. De politici luisterden naar elkaar en verdedigden hun eigen standpunt in plaats van andere ideeën en meningen onderuit te halen. Stemmen gebeurde niet zoals dat traditioneel gebeurt, maar wel met een A4-tje waarop voor elk alternatief kunnen aangeven het een goede of slechte keuze is. De alternatieven die het meeste aanhang kunnen verzamelen worden volgende week maandag opnieuw opgenomen. Het parlement hoopt zo een meerderheid te vinden voor één alternatief, dat dan de plaats zou kunnen innemen van het scheidingsvoorstel van Eerste minister May, dat al twee keer in de prullenmand terecht kwam.

Intussen doet May er alles aan om toch een meerderheid te vinden voor haar getorpedeerde scheidingsplan dat ze onderhandelde met de 27 landen van de Europese Unie. Vanmiddag hield ze een toespraak voor de zogenaamde European Research Group, een zeventigtal ‘backbenchers’ van haar Conservatieve partij die absoluut voorstander zijn van een Britse EU-uittreding, maar het plan dat May onderhandelde maar niets vinden. May moet de steun van die parlementsleden hebben om een meerderheid te vinden in het parlement. De Eerste minister deed geen knieval, maar ze kondigde wel aan op te stappen als regeringsleider van zodra haar taak als Eerste minister er op zou zitten: namelijk de scheiding te regelen. Haar terugtreding zou voor de zomer rond moeten zijn. Ze kon hiermee een aantal ‘backbenchers’ overtuigen, maar wellicht niet genoeg. Toch komt haar scheidingsplan donderdag of vrijdag nog aan bod in het Lagerhuis, als tenminste de parlementsvoorzitter dat toe zal laten. Hij verklaarde een paar weken geleden dat May niet een derde keer eenzelfde voorstel kon voorleggen. Veel maar en als dus…

En hoe zit het met het leven van alledag? Dat gaat zijn gangetje met een goede ochtendwandeling, een praatje in de dorpswinkel, computerwerk voor trans-Kanaalopdrachten en onderzoekswerk dichterbij. En tussendoor van het mooie licht waarvan we ondanks de bewolkte hemel rijkelijk kunnen genieten. Vanaf gisteren zien we de zon vanuit het raam aan de voorzijde van het huis ondergaan en slaakte ik al twee keer een tevreden zucht. Ik sluit af met een dienstmededeling. Morgen leest u het voorlaatste stukje en vrijdag het laatste stukje… Brexit-stukje wel te verstaan. Zaterdag begint een nieuwe reeks.